Termau ac Amodau

Termau ac Amodau

Ymwrthodiad atebolrwydd

Er bod pob ymdrech wedi ei wneud i sicrhau bod yr wybodaeth ar dudalennau gwefan Treftadaeth Eryri yn gywir, mae’n bosib y gall rhai manylion newid. Mae Uned Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwmser Cyngor Gwynedd yn adolygu ac yn datblygu’r cynnwys yn gyson. Os ydych yn amau cywirdeb, cysylltwch â’r Cyngor (01286) 679194 neu anfonwch neges i EinTreftadaeth@gwynedd.gov.uk

Mae Uned Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwmser Cyngor Gwynedd a Rippleffect Ltd yn gwneud pob ymdrech i wirio ffeiliau sydd ar gael i'w llawrlwytho ar y safle am firysau. Nid yw’r Cyngor yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed sy'n digwydd o ganlyniad i lawrlwytho deunydd oddi ar wefan y Cyngor. Yr ydym yn argymell y dylai defnyddwyr ail-wirio pob deunydd a lawrlwythir gyda'u meddalwedd gwrth-firws eu hunain. 

Gwefannau allanol

Mae yna nifer helaeth o gysylltau i wefannau allanol ar ein gwefan. Nid yw Uned Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwmser Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti yma mewn unrhyw ffordd.