Ymweld

Pyrth

Mae prosiect Ein Treftadaeth wedi datblygu nifer o pyrth ymwelwyr rhyngweithiol ar gyfer y prosiect. Y cyntaf i agor i'r cyhoedd oedd Oriel Pendeitsh, Caernarfon sydd hefd yn borth gwybodaeth i Dywysogion Gwynedd. Bydd rhagor o byrth yn agor mewn sawl lleoliad ar draws Gwynedd a Chonwy.
Mae pyrth Tywysogion Gwynedd ar agor i'r cyhoedd yn Betws y Coed, Conwy a Cricieth.

Mwy o wybodaeth i ddilyn