Archwilio

1267 Llywelyn yn cael ei gydnabod yn 'Dywysog Cymru' yng Nghyfamod Trefaldwyn