Archwilio

1283 Dafydd ap Gruffudd yn cael ei ddal a'i grogi yn yr Amwythig