Ymweld

Teithlenni a Teithiau Sain

Teithlenni a Teithiau Sain

Abaty Cymer Abbey - Hawlfraint Kiran Ridley © Partneriaeth Prosiect Tywysogion Gwynedd / Copyright Kiran Ridley © the Princes of Gwynedd Projet Partners

Mae Teithiau Sain a Teithlenni wedi eu datblygu ar gyfer nifer eang o safleoedd hanesyddol ar hyd y themau Tywysogion Gwynedd ac Ein Treftadaeth.

Mae'r Teithlenni ar ffurf pdf ac yn darparu awgrym o daith i'w darganfod.

Mae'r Teithiau Sain ar ffurf MP3 a gellir eu llawrlwytho am ddim.  Dilynwch y cyfarwyddiadau ar eich teclyn sain i wrando arnynt.

I lawrlwytho, ewch i'r dudalen perthnasol:

 

Darganfyddwch fwy...

Mae Llawlyfr Tywysogion Gwynedd ar gael i'w lawrlwytho isod ac mae'n cynnwys 11 teithlen. 

Gweler isod Daflen hyrwyddo Ein Treftadaeth (Hanes Cudd Eryri)

Linciau

Llawlyfr Tywysogion Gwynedd Hanes Cudd Eryri

Dogfen

Abergwyngregyn: A walk through Royal Aber - John G. Roberts Snowdonia National Park Authority application/pdf / 0.76 MB Drysau Agored 2015 Open Doors application/pdf / 2.3 MB